Disclaimer

DISCLAIMER 

www.theodoorprints.com (Website). Door gebruik te maken van onze Website, accepteert u deze disclaimer. Theo Door Prints behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer aan te passen zonder dat u hiervan op de hoogte word gesteld
De inhoud van onze Website hebben we met zorg samengesteld, maar u bezoekt onze Website op uw eigen risico. Theo Door Prints zal zich inspannen om de inhoud van de Website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, echter wij kunnen niet altijd garanderen dat onze Website correct of volledig is. Informatie kan onjuist zijn of verouderd.
Theo Door Prints is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige effecten van het gebruik van de (informatie van) onze Website of de ontoegankelijkheid daarvan. Acties die worden uitgevoerd door u, op basis van de door ons gegeven informatie op de Website zijn op uw eigen rekening en risico.
U kunt onze Website gebruiken, maar u bent niet gemachtigd tot onze Intellectuele eigendomsrechten. Theo Door Prints behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website. U kunt altijd onze toestemming vragen voor het gebruik van de inhoud van onze website in openbare ruimten, middels een e-mail met uw vraag naar info@theodoorprints.com

 

Privacyverklaring

Theo Door Prints is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.theodoorprints.com

info@theodoorprints.com
Pelt, België

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
  Theo Door Prints verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@theodoorprints.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Theo Door Prints verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het verwerken van uw bestelling of reservering
  – Het afhandelen van uw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief
  – De mogelijkheid u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren en met wie we ze delen
  Na een aankoop in onze winkel of webshop dienen wij de transactiegegevens vanuit belastingtechnisch oogpunt 7 jaar te bewaren.
  Persoonsgegevens en gegevens over je aankoop bewaren we 2 jaar om eventuele vragen of klachten te kunnen behandelen.
  Naam en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer kunnen wij delen met transportservices indien een product bij u thuisbezorgd dient te worden. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken om desbetreffende diensten uit te voeren.
 • Delen van persoonsgegevens met derden
  Theo Door Prints verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarvoor kun u altijd contact met ons opnemen. We zijn echter verplicht om in sommige gevallen uw gegevens een tijd te bewaren.
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Theo Door Prints neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@theodoorprints.com.